Zabbix for Beginners – Introduction : มาทำความรู้จัก Zabbix กัน ( EP.1)

intro-zabbix-ilikeit.info

Zabbix for Beginners – Introduction
มาทำความรู้จักZabbix และมาทำรู้จักการติดตั้ง Zabbix เบื้องต้น

Youtube : ilikeit.info

สอนติดตั้ง Zabbix 3.2.4 ( Monitoring System ) on CentOS7

Zabbix-Timeline-ilikeit.info

ระบบ Zabbix เป็นระบบตรวจสอบการทำงาน หรือ เรียกว่า Monitoring System
ซึ่งเป็นแบบ Open Source ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย ในการติดตั้ง และใช้งาน
ส่วนรายละเอียดอื่นๆสามารถดูได้ที่เว็บไซต์นี้ http://www.zabbix.com/
วันนี้เรามาดูการติดตั้ง Zabbix บน CentOS7 กัน ครับ

Zabbix-ilikeit.info
Zabbix-ilikeit.info

อย่าติดตามเราน่ะ ได้ที่นี่

Youtube Channel