เข้า rg.go.th ผ่านคอม.ไม่ได้ทำไง

เว็บอื่นเข้าได้และ Ping Google.co.th ก็ได้

ทดสอบ Ping www.rd.go.th เกิด time out
Ping rd.go.th
จากรูปแสดงว่า DNS เรา ใช้ IP V.6 ในการแปลง

ฉะนั้น ลองมายกเลิกใช้ IP V.6 โดยทำดังนี้
ไปที่ Network Connection แล้วเลือก Interface ที่คุณใช้ต่อเน็ตอยู่ว่าเป็น Lan หรือ ไวเลส

หลังจากนั้นดับเบิ้ล ที่ Interface ตัวนั้น

กด Properties
เอา ติ๊กถูก ตรง Internet Protocol Version 6 ( TCP/IPv6) ออก==> เมื่อเอาติ๊กถูกออกแล้วให้กด OK

หลังจากนั้น ลอง Ping www.rd.go.th

ตอนนี้ค่ากลับมาเป็น IP v.4 แล้ว คือ 103.51.64.161

ลองเข้าเว็บ www.rd.go.th อีกครั้ง

เห็นใหมครับ เท่านั้นก็ใช้ได้ …ปัญหาอยู่ที่ IPv6 หรือเว็บไม่รองรับ IPv6 นั้นเอง

ต่อไปมาเช็คดีก่าว่า ภาษี เงินคืน ได้หรือยัง อิอิ

เศร้า แพร๊บบบ

Comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.