วิธีดึงข้อมูลจากGoogle Sheet มาโชว์ที่ Excel

หลายๆท่านมีข้อมูลจำนวนมากจาก Google Sheet แต่ไม่ถนัดในการ Query ต่างๆ และถนัดใช้Google Sheet มากกว่า ครั้นจะ Export to Excel ทุกครั้งคงไม่สะดวก อยากให้ดึงมาที่ Microsoft Excel ได้ตลอดทำไง?

วันนี้เรามาทำกัน !! สิ่งที่ต้องมี
1. ข้อมูลในGoogle Sheet
2. Microsoft Excel

อันดับแรก เปิดไฟล์ Google Sheet ที่มีข้อมูล

แล้วกด Share หรือ แชร์
เลือก ขั้นสูง
เลือก เปลี่ยน
เลือก เปิด – ให้ทุกคนที่มีลิงค์สามารถเปิดได้ และกด บันทึก
ให้ Copy URL ของไฟล์ มาวางที่ โปรแกรม Notepad เพื่อแก้ไขไฟล์
เมื่อแชร์เสร็จแล้ว ให้ Copy ลิงค์ของ Google Sheet มาวางในโปรแกรม Notepad เพื่อแก้ไข
ส่วนที่แก้ไขคือ นำ ตรงนี้ออก edit# แล้วมาแทนที่คำนี้ export?format=csv&

ขั้นตอนที่ 2 เปิด Microsoft Excel

เลือกเมนู Data แล้วเลือก ปุ่ม From Text/CSV
นำลิงค์ไฟล์ข้อมูล Google Sheet ที่เตรียมไว้ มาวางตรง File Name ==>Open
ส่วนนี้ให้เลือก Anonymous ==> เลือก ลิงค์อันล่างคือความละเอียดสูง ==>กด Connect
เลือก 65001:Unicode (UTF-8) เพื่อให้อ่านภาษาไทยได้ ==> Transform Data
เลือก Use First Row as Header เพื่อนำแถวแรกเป็น หัวข้อบนสุด ==>หลังจากนั้น กดเลือก Close & Load

เพียงเท่านี้ ก็สามารถดึงข้อมูล จาก Google Sheet มาโชว์ในExcel แล้ว หากต้องการอัพเดตโดย กด Refresh ก็จะได้ข้อมูลใหม่เลย ครับ

Comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.