วิธีทำ Bridge mode ที่ Router VDSL HG630 V2 ของ 3BB

สำหรับท่านที่สนใจต้องการทำให้ Router VDSL ของ 3BB รุ่น HG630 V2  เพื่อให้โยนการเชื่อมต่อ
ให้ Firewall หรือ Mikrotik ของเราให้ทำงานแบบ POE ได้ให้ทำดังนี้ครับ
ก่อนดำเนินการทำ Bridge ท่านต้องมี User Password ของ POE  หากไม่มีติิดต่อไปยัง 3BB Call Centerเริ่มทำกันเลย
1. Login เข้าหน้า Web Manage on Router 3 BB  ==>internet ==> internet settings
เป้าหมายที่เราสนใจคือ ชื่อ Interface ลงท้ายด้วย VID_33 คือ Interfaceของ VDSL นั้นเอง

2. ไปดูตรง IP V.4  สถานะ : connected ==> กด Edit

3. เอาติ๊กถูกต้อง Enable Connected ออก เพื่อหยุดไม่ให้ Interface ทำงาน ==> และเอาติ๊กถูก
ตรง TR069 ออก ให้เหลือแต่ Internet
4. หลังจาก กด Save แล้ว ให้ตรวจสอบสถานะ ของ Interface  ต้องเป็น Disconnected 
หลังจากนั้น กด New Wan Connection
5. ติ๊กถูก Enable Connect ==>select type : Bridge ==> Enable Vlan ==> Vlan ID :33 ==>Save
6. ตรวจสอบ Interface ที่ทำ Bridge สถานะต้องเป็น Connected เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ขั้นตอนต่อไปเป็นการตรวจสอบ ว่า POE ที่เซ็ตสามารถใช้งานได้หรือไม่  โดย Computer สร้าง POE
หากสามารถ Connect Internet ได้ ก็สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ได้เช่นกัน
1. สร้าง Dial up โดยไป Control Panel สร้าง POE เลือก Connect to internet
2. 

3. ใส่ User & Password ที่ 3BB ให้ ==> ติ๊กถูก Allow other people to use…
หากสามารถเชื่อมต่อออก Internet ได้ แสดงว่าการทำ Bridge Mode เสร็จสมบูรณ์  สามารถนำ User& Password ไปใช้ใน Mikrotik หรือ Firewall ได้เลย ครับ

Comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.