สอนสร้างและเซ็ต Vlan สำหรับ Switch D-Link

Step1 เข้าหน้า Web Manage Switch
ขั้นการสร้าง Vlan => ไปที่ L2 Features => 802.1Q VLAN => VLAN List ( โชว์ VLAN ทั้งหมด )

หากต้องการสร้าง Vlan เลือก Tab  Add/Edit VLAN => VID  คือ ใส่ตัวเลขของ VLAN => VLAN Name ( รายละเอียดของ Vlan )
ตรวจสอบ Vlan ที่สร้าง  L2 Features => 802.1Q VLAN => VLAN List

 

Comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.