สอนใช้งาน iPerf

iPerf – The TCP, UDP and SCTP network bandwidth measurement tool
เป็นโปรแกรมทดสอบ Bandwidth ระหว่าง Server vs Client
เริ่มDownload Program : https://iperf.fr/iperf-download.php
เมื่อDownload แล้วแตกไฟล์ยังจุดที่ใช้งานสะดวก อาทิ Drive C
==> หลังจากนั้น เข้า Command Prom แล้วRun As Administrator ==>
พิมพ์ที่อยู่ของโฟล์เดอร์ของโปรแกรม

==> พิมพ์คำสั่ง  > iperf.exe -s    เพื่อเปิดให้ เครื่องนี้เป็นเครื่องServer และเปิดให้ทำงาน
และอย่าลืมเปิดPort 5001

เครื่องลูกข่าย ก็ทำเช่นเดียวกัน  แต่จะต่างตรง พิมพ์คำสั่ง  > iperf.exe -c ตามด้วย IP เครื่อง Server

หมายเหตุ
-s  คือ  Mode Server
-c คือ Mode Client

 

Comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.