สอน สร้างและจัดการ Vlan on HP Switch
Step1 –
Web Interface
Step2 – Vlan Creation สร้าง Vlan
Step 3 – Vlan association  ให้ Vlan ใช้กับ Port ใหน

Step1 : เข้าสู่ Web Manage ของ Switch

ก่อนสร้าง Vlan ควรเช็คก่อนน่ะครับ ว่าตอนนี้เรามี Vlan อะไรบ้าง
ไปที่ Network ==>Vlan ==>เลือกแท๊ป Select Vlan ==>ติ๊ก ถูก ตรง Show all Vlan

Step2 – Vlan Creation สร้าง Vlan
เริ่มสร้าง Vlan   ไปที่ Network => VLAN => เลือก แท๊ป Create => ใส่ตัวเลข Vlan ที่ต้องการตรงช่อง VLAN IDs: => แล้ว Click Create
ขั้นตอนการเปลี่ยน Description ของ Vlan
 Network =>Vlan =>Create =>คลิ๊ก เลือก Vlan ที่ต้องการเพิ่มรายละเอียด =>ใส่รายละเอียด =>Apply

Step 3 – Vlan association  ให้ Vlan ใช้กับ Port ใหน
ขั้นการเลือก Port ให้เข้าไปอยู่ใน Vlan ใด
Network =>Vlan =>Modify Port =>คลิ๊กเลือก Port =>

เลือก Membership type :  untagged => ใส่ Vlan ID  ที่ช่อง VLAN IDs: => Apply

เมื่อเสร็จสิ้น อย่าลืม กด Save น่ะครับ
 

Comment

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.