สร้างและจัดการ Vlan on HP Switch

Network Basic / 9 กุมภาพันธ์ 2018 / 1151

สอน สร้างและจัดการ Vlan on HP Switch
Step1 –
Web Interface
Step2 – Vlan Creation สร้าง Vlan
Step 3 – Vlan association  ให้ Vlan ใช้กับ Port ใหน

Step1 : เข้าสู่ Web Manage ของ Switch

ก่อนสร้าง Vlan ควรเช็คก่อนน่ะครับ ว่าตอนนี้เรามี Vlan อะไรบ้าง
ไปที่ Network ==>Vlan ==>เลือกแท๊ป Select Vlan ==>ติ๊ก ถูก ตรง Show all Vlan

Step2 – Vlan Creation สร้าง Vlan
เริ่มสร้าง Vlan   ไปที่ Network => VLAN => เลือก แท๊ป Create => ใส่ตัวเลข Vlan ที่ต้องการตรงช่อง VLAN IDs: => แล้ว Click Create
ขั้นตอนการเปลี่ยน Description ของ Vlan
 Network =>Vlan =>Create =>คลิ๊ก เลือก Vlan ที่ต้องการเพิ่มรายละเอียด =>ใส่รายละเอียด =>Apply

Step 3 – Vlan association  ให้ Vlan ใช้กับ Port ใหน
ขั้นการเลือก Port ให้เข้าไปอยู่ใน Vlan ใด
Network =>Vlan =>Modify Port =>คลิ๊กเลือก Port =>

เลือก Membership type :  untagged => ใส่ Vlan ID  ที่ช่อง VLAN IDs: => Apply

เมื่อเสร็จสิ้น อย่าลืม กด Save น่ะครับ
 

Comment