หากท่านใช้งาน Azure และต้องการ Backup ข้อมูลขึ้น Azure อัตโนมัติ จาก Server ที่อยู่ Server Room ของเรา  อัพข้อมูลสู่ Azure Storage
Step 1 สร้าง Storage Account
Azure Portal ==> All Service ==> Storage ==> Select Storage Account

Select Add เพื่อสร้างStorage Account==> ข้อมูลสำหรับสร้าง Storage Account
Subscription : Sub ที่เราใช้ในการหักค่าใช้จ่าย
Resource Group : เลือก Resource Group ที่มี หรือจะสร้างใหม่
Storage account name : ชื่อ Storage
Location : ที่ตั้งของข้อมูล
Performance : ประเภท Harddisk ที่เราจะใช้
Replication : การ replicate ข้อมูลแบบใหน
เมื่อตั้งค่าเรียบร้อย ให้กด Review & Create เพื่อสร้าง Storage Account

Step 2 สร้างไฟล์แชร์ บน Azure Storage
หน้าตา Azure Account เมื่อสร้างเสร็จ

เริ่มสร้างไฟล์แชร์ ไปที่ คลิ๊ก Azure Account ==> แล้ว เลือก File
File Share ==> Name : ชื่อของไฟล์แชร์    Quota : ขนาดจำนวนพื้นที่ข้อมูล แล้วกด สร้าง

Step 3 Install AzureRM Module
ไปที่ Server ที่จะทำการอัพโหลดข้อมูล โดยติดตั้ง Module บนเครื่องนั้น
ไปที่ Power Shell ==> Run As  Administrator ==>แล้วใส่ Scriptนี้
Install-module -Name AzureRM -AllowClobber
ตอบ Y เพื่อ Confirm ติดตั้ง
Step 4 Install Azure File Sync Agent ( On Server on-Premise )
ก่อนติดตั้ง Agent ต้องไปปิด Sercurity ของ Windows ก่อน  ไปที่.
Server Manager ==> Local Server ==>Security Config ==>Administrator : Off   User:off
Download Azure File Sync Agent  ได้ที่นี่
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=57159
เลือก Version ของ Windows Server ที่เราใช้
การติดตั้ง Agent  ง่ายๆครับ ติดตั้งไปก่อนครับ ยังไม่ต้องตั้งค่าให้อะไรก่อน
Step 5 Setup Azure File Sync  on Azure
Name :
ชื่อสำหรับเชื่อมต่อSync
Subscription :
หักค่าใช้จ่ายจาก Sub ใหน
Resource group :
จัดเก็บ Resource group
Location :
สถานที่ประเทศ

Step 6 Config Azure file sync agent  on Server  on-premise
ไปที่ Server ที่ต้องการ Sync file to Azure
เลือก Sign in โดย Login  User ของการเข้าสู่ระบบ Microsoft Azure
Azure Subscription : เลือก Subscription
Resource Group : เลือก Resource group ที่จัดเก็บ
Storage Sync service :  Service ของ Storage
หลังจากนั้น กด Register
ดำเนินการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
สร้าง Folder ที่จะทำการ Sync ข้อมูลขึ้น Azure Storage

 

Step 7  Sync Group เพื่อเชื่อมต่อกับ Server on-premise
Storage sync service ==>overview ==>Sync group
สร้าง sync group เพื่อเชื่อมต่อกับ Server  และ Storage
Sync Group Name : ชื่อ Group Sync
Storage account :  เลือก Storage
Azure File Share : เลือกไฟล์แชร์
หลังจากนั้น กด Create
เมื่อ Create เสร็จแล้ว ให้คลิ๊ก Sync group name ที่สร้าง
เมื่อเข้าแล้ว ให้ คลิ๊ก Add server endpoint ==> Register server คือ Server ที่จะอัพไฟล์ ==>
path คือ path บน Server on-premise  ==> Create   เสร็จสิ้น
หลังจาก Create เสร็จ ทดลงนำไฟล์ ไปเก็บที่ Server on-premise  เพื่อตรวจสอบว่า มีการอัพโหลด ขึ้น Azure อัตโนมัติ หรือไม่

ตรวจสอบไปที่ Account storage ==>File
ไฟล์เมื่อ Sync สำเร็จ จะมีไฟล์ใน Azure storage  ตามรูปด้านบน

บทความโดย
Abdulloh Etaeluengoh


Comment

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.