How to Customize Ubuntu Message

Ubuntu / 7 เมษายน 2017 / 511

สอนสร้าง ข้อความหน้าLogin สำหรับ Ubuntu
ตัวอย่างผลลัพย์

เพื่อเป็นข้อความให้การแจ้งว่ากำลังเข้าใช้งานระบบอะไรอยู่ที่กำลังเข้าใช้งาน
ขั้นตอนมีดังนี้
1. เปิดโปรแกรม Putty
ในส่วนนี้ ตรง Host Name หรือ IP ของ Server
ในที่นี้ผมเลือกเชื่อต่อด้วย SSH   Port 22

How To Customize Ubuntu’s Display Welcome Message
VDO นี้ สร้าง ข้อความ บน Linux เมื่อเราทำการ Telnet ไปหา Server แบบไม่เหมือนใคร


อย่าติดตามเราน่ะ ได้ที่นี่

Youtube Channel

Comment

Ubuntu