วิธี ประชุมสาย 2 สาย ด้วย โทรศัพท์ Panasonic

Tips-Tricks / 31 มกราคม 2018 / 589

วิธี ประชุมสาย 2 สาย ด้วย โทรศัพท์ Panasonic

  1. โทรไปยัง หมายเลข ที่ 1 หลังจากมีผู้รับสายแล้ว
  2. ให้กด ปุ่ม Flash เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ 2 หลังจากหมายเลขที่ 2 รับสายแล้ว
  3. ให้ กด ปุ่ม Flash และ ปุ่ม 3 เพื่อรวม 2 สาย

Comment