วิธี ประชุมสาย 2 สาย ด้วย โทรศัพท์ Panasonic

วิธี ประชุมสาย 2 สาย ด้วย โทรศัพท์ Panasonic

  1. โทรไปยัง หมายเลข ที่ 1 หลังจากมีผู้รับสายแล้ว
  2. ให้กด ปุ่ม Flash เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ 2 หลังจากหมายเลขที่ 2 รับสายแล้ว
  3. ให้ กด ปุ่ม Flash และ ปุ่ม 3 เพื่อรวม 2 สาย

Comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.