หากลืม Password ทำไงดี ?
IT คนเก่าไม่ทิ้ง Password ทำไงดี ?
วันนี้เราReset Password Windows Logon
สิ่งที่ต้องมี
1. แผ่น Windows 7 หรือ usb bootable หรือ OS ที่ต้องการ Reset

ขั้นตอนการเข้าโหมดRepair
เริ่มกันเลย ==> Set Bios ให้ Boot CD Rom หรือ USB  ==>เมื่อ Boot ไปที่ CD Rom หรือ  USB Boot แล้ว ให้กด อะไรก็ได้เพื่อเข้าโหมด ติดตั้ง OS ==>Next==>Repair your computer

Click  Next ==>
Click Command Prompt==>
ขั้นตอน Backupไฟล์ utilman.exe
เมื่อเข้า Command Prompt แล้วให้พิมพ์คำสั่งนี้ เพื่อ Backup ไฟล์ utilman.exe ไปเก็บที่อื่นก่อน
x:\sources>copy d:\windows\system32\utilman.exe d:\utilman.exe.bak
BackUp Utilman.exe เรียบร้อยแล้ว ไว้ที่ d:\ ชื่อ utilman.exe.bak

ขั้นตอนการเปลี่ยน Command Line เปลี่ยนเป็น utilman.exe
x:\Sources>copy d:\windows\system32\cmd.exe d:\windows\system32\utilman.exe
Copy CMD แล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์ utilman.exe

ขั้นตอนการ Reset Password หรือ สร้าง User
หลังจากนี้ ให้Restartเครื่อง เพื่อเตรียม Login เข้าคอมพิวเตอร์ เมื่ออยู่หน้า Login ให้กดปุ่ม Windows + u
เพื่อเข้าสู่โหมด Command line เพื่อเพิ่ม User หรือ reset password ใหม่
คำสั่งสร้าง User
net user ตามด้วยชื่อ  รหัสผ่าน
net user administrator [email protected]

หลังจากนี้ให้เข้าโหมด Repair Computer ใหม่ แล้วทำตามนี้

ขั้นตอนการ Restore ไฟล์ utilman.exe กลับไปยังที่เดิม
ใส่แผ่น Windows 7 หรือ usb bootable หรือ OS ที่ต้องการ Reset
เริ่มกันเลย ==> Set Bios ให้ Boot CD Rom หรือ USB  ==>เมื่อ Boot ไปที่ CD Rom หรือ  USB Boot แล้ว ให้กด อะไรก็ได้เพื่อเข้าโหมด ติดตั้ง OS ==>Next==>Repair your computer

Click  Next ==>
Click Command Prompt==>
เมื่อเข้า Command Prompt แล้วให้พิมพ์คำสั่งนี้ เพื่อ Backup ไฟล์ utilman.exe ไปเก็บที่อื่นก่อน
x:\sources>copy d:\utilman.exe.bak d:\windows\system32\utilman.exe
เป็นการเอา utilman.exe ไปไว้ที่เดิม  เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Restart แล้วลองเข้าด้วยรหัสผ่านที่ได้เซ็ตไว้ก่อนหน้านี้


 

Comment

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.