ก่อนเริ่มใช้งาน EVE-NG

หลังจากติดตั้ง EVE-NG ลงบน VMWare เรียบร้อย สิ่งที่ต้องตรวจสอบต่อไปคือ
1. ติดตั้งโปรแกรม Windows integration pack ( ชุดเฉพาะสำหรับเชื่อมต่อกับ EVE-NG )
2. Add Lan Card ใน EVE-NG

เริ่มติดตั้ง Windows integration pack


3. เริ่ม Start EVE-ng on VMWare ==>Login EVE-ng  on web Manage ==>Lab on EVE-ng
==>Add Host ==>Add Network สำหรับจำลองการออกเน็ตผ่านการทำ Nat


สามารถดู VDO สอนได้ที่นี่

อย่าติดตามเราน่ะ ได้ที่นี่

Youtube Channel

 

Comment

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.