รวมคำสั่ง Switch & Router Huawei

 

Commandos Cisco Commandos Huawei Detail
Configure termanal system-view mode configuration
end return คำสังจบการทำงาน
exit quit คำสั่งออกจากการทำงาน
interface interface คำสั่งเลือก interface
no interface no interface คำสั่ง ปิดการทำงานของinterface
router rip rip คำสั่ง RIP
router ospf enable ospf [ enable ] คำสั่ง OSPF
router bgp bgp คำสั่ง BGP
show history-command display history-command
clock set clock
hostname sysname คำสั่งเปลี่ยนชื่อ Hostname
setup setup
show clock display clock
show hostname display sysname
show processes cpu display processes cpu
show processes memory display processes memory
show queueing none
show tech-support page display base-information [page]
show version display version
reboot reboot

Comment

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here